fbpx

Study

El paquet d’activitats compte amb una franja d’estudi (activitat STUDY) on es disposaran de diversos espais i sales en el Campus. Els alumnes podran treballar en grup o bé estudiar o llegir de manera individual. Aquesta serà una activitat no dirigida, però sí vigilada per un monitor/a.


Hi ha la possibilitat de fer classes de reforç dins de l’estona STUDY. Aquest servei concret s’ha de tramitar de manera personalitzada amb la direcció de l’Escola de Lleure

Image